Niet veel ervaring met jeu de boules, maar wel interesse in het spel.
Voor gezellige vrije tijd besteding.

 

Interesse in boulen? Maak vrijblijvend kennis met onze vereniging....

Privacybeleid

jeu de boules vereniging amicale de petanque leusden privacybeleid
Privacybeleid Amicale de Petanque – Leusden

De verenging Amicale de Petanque stelt zich tot doel alle gegevens van haar leden op een zorgvuldige wijze te beschermen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van

 • De ledenadministratie van de bond (NJBB)
 • De ledenadministratie van de vereniging
 •  De organisatie van en deelname aan competities en andere wedstrijden
 • De verzendlijst voor de verspreiding van het verenigingsblad en de onderlinge communicatie

 
Van de leden wordt toestemming gevraagd gebruik te mogen maken van:

 • Naam –  voornaam – adres – postcode – woonplaats
 • Leeftijd – geslacht
 • Telefoonnummer – emailadres

Gebruik van persoonsgegevens is slechts toegestaan aan leden die in de uitoefening van
hun functie deze gegevens nodig hebben. De privacycoördinator van de vereniging bepaalt welke functionaris welke gegevens nodig heeft voor een goede uitvoering van zijn of haar taken.
De privacycoördinator verstrekt alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van de taak van de functionaris of werkgroep.
 
Met de leden van de vereniging is een overeenkomst afgesloten waarbij het betreffende lid toestemming geeft om zijn/haar naam te mogen publiceren in:

 • Wedstrijddeelnamelijsten en in de publicatie van wedstrijduitslagen
 • Persberichten
 • Op de web site van de vereniging en in het verenigingsblad

In de overeenkomst is ook opgenomen dat met betrekking tot de vorige drie punten het betreffende lid instemt met publicatie van foto’s die gerelateerd zijn aan wedstrijden of evenementen van de vereniging of van de bond en waarop het betreffende lid is afgebeeld.

Events

Euro toernooi

Datum: 12 juli 2024
Tijd: 19:30

Melden: 19.15 uur
Introducees welkom
Speelvorm: hussel
Inschrijfgeld: € 3,00 p.p.
(alleen met pin betalen)

Euro toernooi

Datum: 23 augustus 2024
Tijd: 19:30

Melden: 19.15 uur
Introducees welkom
Speelvorm: hussel
Inschrijfgeld: € 3,00 p.p.
(alleen met pin betalen)

Slottoernooi

Datum: 23 september 2024
Tijd: 19:30
 • Alleen voor leden
 • Melden: 19.15 uur
 • Speelvorm: hussel
 • Inschrijfgeld € 3,00 p.p.

Euro toernooi

Datum: 18 oktober 2024
Tijd: 19:30

Melden: 19.15 uur
Introducees welkom
Speelvorm: hussel
Inschrijfgeld: € 3,00 p.p.
(alleen met pin betalen)

Euro toernooi

Datum: 15 november 2024
Tijd: 19:30

Melden: 19.15 uur
Introducees welkom
Speelvorm: hussel
Inschrijfgeld: € 3,00 p.p.
(alleen met pin betalen)

Sint Euro Toernooi

Datum: 6 december 2024
Tijd: 19:30

Melden: 19.15 uur
Introducees welkom
Speelvorm: hussel
Inschrijfgeld: € 3,00 p.p.
(alleen met pin betalen)

amicale de pétanque jeu de boules vereniging leusden

Wedstrijden NJBB District midden:

ZTC – Zomer Tripletten Competitie
ZCC – Zomer Clubteam Competitie
ZACO – Zomeravond Clubontmoetingen
WDC – Winter Doublette Competitie
NPC – Nationale Pétanque Competitie

Speeltijden

Maandagavond: 20.00 uur
Woensdagmiddag: 13.30 uur