De verenigingJeu de boulesvereniging "Amicale de Pétanque" te Leusden is opgericht op 5 augustus 1993

Op 8 september 1993 werden de statuten gepasseerd

De vereniging is ingeschreven bij de KvK Gooi en Eemland onder nummer 40507765 - IBAN rekeningnummer NL51RABO0335972993

     

Amicale de Pétanque bezit een prachtige hal met  

10 binnenbanen en een ruime kantine met  moderne keuken  

   

                                                                                                        

  Naast de speelhal liggen 32 buitenbanen

  waarop buiten het winterseizoen gespeeld kan worden

  Uitermate geschikt voor het organiseren van grote toernooien

Speeltijden: Maandagavond 20.00 uur - Dinsdagavond 20.00 uur - Woensdagmiddag 13.30 uur