Privacy verklaring Amicale de Petanque - Leusden

De verenging Amicale de Petanque stelt zich tot doel alle gegevens van haar leden op een zorgvuldige wijze

te beschermen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van

 

Van de leden wordt toestemming gevraagd gebruik te mogen maken van:

 

Gebruik van persoonsgegevens is slechts toegestaan aan leden die in de uitoefening van

 hun functie deze gegevens nodig hebben. De privacycoördinator van de vereniging bepaalt

 welke functionaris welke gegevens nodig heeft voor een goede uitvoering van zijn of haar

 taken. De privacycoördinator verstrekt alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen

 van de taak van de functionaris of werkgroep.

 

Met de leden van de vereniging is een overeenkomst afgesloten waarbij het

betreffende lid toestemming geeft om zijn/haar naam te mogen publiceren in:

 

In de overeenkomst is ook opgenomen dat met betrekking tot de vorige drie punten het

betreffende lid instemt met publicatie van foto’s die gerelateerd zijn aan wedstrijden of

evenementen van de vereniging of van de bond en waarop het betreffende lid is afgebeeld.