APropos


Nieuwste APropos APropos Archief

APropos is het officiële clubblad van Amicale de Pétanque

Het blad verschijnt maandelijks

Waarom "APropos" met een hoofdletter A en een hoofdletter P ?

Heel eenvoudig. Het zijn de A van Amicale en de P van Pétanque
 


De sluitingsdata voor het aanleveren van kopij voor APropos in 2018 zijn

 31 januari              29 augustus

                28 februari            26 september            

28 maart               31 oktober 

    2 mei                    28 november

                  27 juni                  26 december               

Het eerder dan op de hierboven aangegeven datum aanleveren van kopij mag natuurlijk altijd

       Graag zelfs !!!